Diagnostyka Tarnów
tel. 14 688 88 60, 14 688 88 70 Sprawdź wyniki

O firmie

DIAGNOSTYKA TARNÓW
MEDYCZNE CENTRUM LABORATORYJNE SP. Z O.O. 

DIAGNOSTYKA TARNÓW Medyczne Centrum Laboratoryjne powstała w styczniu 2001 roku jako kolejne laboratorium grupy Diagnostyka. Obecnie funkcjonuje jako samodzielne laboratorium ściśle współpracujące z tą grupą.
Wśród badań wykonywanych, obok oznaczeń rutynowych, wykonuje się wiele wysoko specjalistycznych badań z zakresu immunologii, oznaczeń hormonalnych, diagnostyki chorób zakaźnych, markerów nowotworowych, markerów przemiany kostnej, monitorowanie stężenia leków i narkotyków oraz pełny panel alergologiczny.
Laboratorium wyposażone jest w wysokiej jakości sprzęt analityczny, sieć komputerową z profesjonalnym oprogramowaniem. Umożliwia ono identyfikację pacjenta i łatwy dostęp do wyników archiwalnych oraz tworzenie imiennych raportów pacjentów i badań wykonanych przez zleceniodawcę w określonym czasie, jak również służy do opracowywania wyników analiz co zapewnia ich nienaganną szatę graficzną oraz możliwość odtworzenia na żądanie klienta.
Jako pierwsze w tutejszym rejonie wprowadziło system kodów kreskowych (przypisanie kodu kreskowego do danych pacjentów) co zminimalizowało możliwość popełniania błędów przedlaboratoryjnych i usprawniło pracę osób pobierających materiał.
Dla Pacjentów wprowadzone zostały KARTY LABORATORYJNE umożliwiające bezpośrednie uzyskanie wyników badań za pośrednictwem internetu natychmiast po ich wykonaniu i zwalidowaniu.
Laboratorium współpracuje z podmiotami na terenie woj. małopolskiego i podkarpackiego z licznymi publicznymi i niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej a także prywatnymi gabinetami lekarskimi.
              
                                                                   Warunki lokalowe

Laboratorium Diagnostyka Tarnów ma swoją siedzibę w budynku Centrum Diagnostyki Klinicznej mieszczącego się w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 197

Budynek, w którym mieści się laboratorium spełnia wszelkie wymagania dla osób niepełnosprawnych  

Wyposażenie w aparaturę

Laboratorium posiada następujące analizatory medyczne:
 • analizator immunodiagnostyczny,
 • analizator immunoenzymatyczny,
 • analizatory biochemiczne,
 • analizatory hematologiczne,
 • analizatory koagulologiczne,
 • analizator do badania jonów,
 • analizatory do badania moczu.
Dodatkowe wyposażenie stanowią:
 • mikroskopy,
 • wirówki,
 • cieplarki,
 • lodówki,
 • zamrażarki,
 • stacja uzdatniania wody.

Środki transportu i łączności

Transport materiału odbywa się za pomocą własnej sieci kurierskiej zaopatrzonej w niezbędne środki do zapewnienia odpowiednich warunków przewożenia materiału.Posiadane uprawnienia

Diagnostyka Tarnów MCL Sp. z o.o. posiada wpis do rejestru Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Laboratorium objęte jest kontrolami jakości badań w zakresie wewnątrzlaboratoryjnym oraz zewnątrzlaboratoryjnym tj.
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej - Łódź: Powszechny Program Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych,
 • Firma Siemens: Program Kontroli Jakości Moczu,
 • Firma Instand - Dusseldorf: Program Zewnętrznej Oceny Jakości,
 • Firma Sysmex - Międzynarodowy Program Kontroli Jakości Parametrów Hematologicznych "Iqas",
 • Firma Randox - Międzynarodowy Program Kontroli Jakości Parametrów Biochemicznych "Riqas",
 • Firma Randox - Międzynarodowy Program Kontroli Jakości parametrów Koagulologicznych "Eqas".
Laboratorium zostało wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 0612.                     

Liczba i kwalifikacje zawodowe pracowników

Wszystkie osoby zatrudnione posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania prac w laboratorium analitycznym oraz dyplomy i certyfikaty ukończenia kursów między innymi o następującej tematyce:
 • "Miejsce badań laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia",
 • "Nowoczesne metody badania moczu",
 • "Wynik badania laboratoryjnego - uwarunkowania technologiczne, wartość informacyjna",
 • "Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń białkowych i hormonalnych",
 • "Postępy diagnostyki biochemicznej chorób układu krążenia, przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. Enzymy, lipidy i lipoproteiny",
 • "Wybrane zagadnienia z diagnostyki hematologicznej",
 • "Wybrane zagadnienia z diagnostyki endokrynologicznej",
 • "Wybrane zagadnienia z biochemii klinicznej",
 • "Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, kwasowo-zasadowej i mineralnej. Choroby nerek. Badanie moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz płynów z jam ciała",
 • "Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu i monitorowaniu stanów nagłych",
 • "Profesjonalne problemy zarządzania laboratorium diagnostyki medycznej",
 • "Stany nagłe i intensywna terapia. Diagnostyka laboratoryjna w reumatologii, alergologii i pediatrii u osób starszych",
 • "Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób o podłożu autoimmunologicznym",
 • "Wybrane problemy diagnostyki laboratoryjnej",
 • "Diagnostyka zatruć grzybami",
 • "Wybrane zagadnienia współczesnego laboratorium chemii klinicznej",
 • "Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie",
 • "Szkolenie krajowe w zakresie zarządzania opieką zdrowotna dla kadry kierowniczej średniego szczebla",
 • "Nowe techniki analityczne w diagnostyce laboratoryjnej i ich wpływ na wyniki badania",
 • "Diagnostyka chorób autoimmunologicznych".
 • i wiele innych.
Wyniki badań on-line
DIAGNOSTYKA Tarnów
ul. Mostowa 4A
33-100 Tarnów
Dołącz do nas na facebooku

DIAGNOSTYKA Tarnów - Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. ul. Lwowska 197 (Centrum Diagnostyki Klinicznej) 33-100 Tarnów tel.: 14 689 11 35 Polityka prywatności Regulamin