Diagnostyka Tarnów
tel. 14 688 88 60, 14 688 88 70 Sprawdź wyniki
Praca
Diagnosta Laboratoryjny - JASŁO
DIAGNOSTYKA TARNÓW Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. poszukuje do swojego zespołu Diagnostę Laboratoryjnego - JASŁO
Położna / Pielęgniarka
DIAGNOSTYKA TARNÓW Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. poszukuje do swojego zespołu wykwalifikowaną położną lub pielęgniarkę miejsce pracy: JASŁO
Położna / Pielęgniarka / Ratownik Medyczny
DIAGNOSTYKA TARNÓW Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. poszukuje do swojego zespołu wykwalifikowaną pielęgniarkę / położną / ratownika medycznego miejsce pracy: TARNÓW
Diagnosta Laboratoryjny - TARNÓW
DIAGNOSTYKA TARNÓW Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. poszukuje do swojego zespołu Diagnostę Laboratoryjnego
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Diagnostyka - Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa nr 4a, 33-100 Tarnów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego FORMULARZ KONTAKTOWY zakładka Dane osobowe. Podanie danych osobowych jest niezbędne, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia Pani/Panu dalsze ubieganie się o zatrudnienie. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone w celu utrzymania i serwisu systemu informatycznego, w którym będą przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie Pani/Pana dane zostaną usunięte. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych.
Wyniki badań on-line
DIAGNOSTYKA Tarnów
ul. Mostowa 4A
33-100 Tarnów
Dołącz do nas na facebooku

DIAGNOSTYKA Tarnów - Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. ul. Lwowska 197 (Centrum Diagnostyki Klinicznej) 33-100 Tarnów tel.: 14 689 11 35 Polityka prywatności Regulamin